Všeobecné obchodné podmienky

I. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré od Vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a neposkytujeme ich tretím osobám. S Vašimi osobnými údajmi pracujeme výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané. Pri registrácii máte možnosť zvoliť si zasielanie informácií o novinkách alebo iných marketingových informáciách od predávajúceho. Sú využité výlučne na úkony spojené s vybavovaním Vašej objednávky v našej firme a odosielaním na Vašu adresu.

II. Spôsoby platby

2.1 Dobierka - Tovar si objednáte, ale zaplatíte až keď dostanete balík. PREVEZMEM = ZAPLATÍM
V tomto prípade si účtujeme poplatok podľa výšky objednávky.
Tovar odosielame na dobierku len v rámci SR.

Objednávka do 100 EUR: poštovné 4,50 EUR

Objednávka nad 100 EUR: poštovné ZADARMO

V prípade, že si zákaznik tovar objedná formou dobierky a tovar si neprevezme, pri ďalšej objednávke mu tovar bude zaslaný až po úhrade danej sumy prevodom na účet.

2.2 Bankový prevod - tovar si objednáte a my Vám zašleme naše číslo účtu a variabilný symbol . Čiže tovar najskôr zaplatíte prevodom na náš účet a my po prijatí platby zasielame balík k Vám a informujeme Vás o jeho odoslaní.

Objednávka v rámci SR (doručenie kuriérom)

Objednávka do 100 EUR: poštovné 3 EUR

Objednávka nad 100 EUR: poštovné ZADARMO

Objednávka s doručením do ČR (po dohode)

V prípade úhrady prostredníctvom bankového prevodu Vás prosíme platbu realizovať do 3 pracovných dní. Pri platbe prevodom sa tovar odosiela až po Vašej úhrade.

III. Doprava a expedičné náklady

V prípade objednávky nad 100 EUR je poštovné ZADARMO

Tovar odosielame výhradne prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.

Tovar doručujeme do 1-2 pracovných dní od vyexpedovania zásielky. V okamihu vyexpedovania zásielky Vám budú na Váš email doručené všetky potrebné informácie.

Expedičné náklady a poštovné:
3.1 Dobierka - Tovar si objednáte, ale zaplatíte až keď dostanete balík. PREVEZMEM = ZAPLATÍM
V tomto prípade si účtujeme poplatok podľa výšky objednávky.
Tovar odosielame na dobierku len v rámci SR.

Objednávka do 100 EUR: poštovné 4,50 EUR

Objednávka nad 100 EUR: poštovné ZADARMO

V prípade, že si zákaznik tovar objedná formou dobierky a tovar si neprevezme, pri ďalšej objednávke mu tovar bude zaslaný až po úhrade danej sumy prevodom na účet.

3.2 Bankový prevod - tovar si objednáte a my Vám zašleme naše číslo účtu a variabilný symbol . Čiže tovar najskôr zaplatíte prevodom na náš účet a my po prijatí platby zasielame balík k Vám a informujeme Vás o jeho odoslaní.

Objednávka v rámci SR (doručenie kuriérom)

Objednávka do 100 EUR: poštovné 3 EUR

Objednávka nad 100 EUR: poštovné ZADARMO

Objednávka s doručením do ČR (po dohode)

V prípade úhrady prostredníctvom bankového prevodu Vás prosíme platbu realizovať do 3 pracovných dní. Pri platbe prevodom sa tovar odosiela až po Vašej úhrade.

IV. Výmena a vrátenie tovaru

VRÁTENIE TOVARU:

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od nákupu tovaru spolu s originálnym dokladom o kúpe doručený predávajúcemu. List môže byť priložený k tovaru a balík je odporúčané posielať doporučenou poštovou zásielkou. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

POSTUP:
1.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia.
2.) Priložte list o odstúpení od kúpy tovaru, kde uvediete:
- Vaše meno, adresu a telefónne číslo,
- v prípade, že požadujete vrátiť peniaze na účet, tak uveďte číslo účtu, v prípade, že si prajete vrátiť peniaze formou poštovej poukážky, uveďte nám danú skutočnosť do priloženého listu,
- Váš podpis a dátum.
3.) Späť s tovarom nám zašlite aj originálny doklad o kúpe.
4.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale / v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení /, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.
5.) Adresa pre doručenie:

MIGA+ s.r.o.

Záhorácka 46/30

901 01, Malacky

 

Suma, ktorá Vám bude vrátená nezahŕňa výšku už zaplateného poštovného!

V prípade, že si prajete vrátiť peniaze späť formou poštovej poukážky, od sumy vrateného tovaru Vám bude odpočítaný poplatok Slovenskej pošty.

Prosím, neposielajte tovar na dobierku! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na poštovné.
Podľa zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa sme Vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.


VÝMENA TOVARU:

POSTUP:
1.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od doručenia.
2.) Priložte list, kde uvediete:
- Vaše meno, adresu a telefónne číslo,
- názov produktu, ktorý zasielate na výmenu a taktiež názov, kód produktu, veľkosť poprípade farbu produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť.
- Váš podpis a dátum.
3.) Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe.
4.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale / v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení /, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.
5.) Adresa pre doručenie :

MIGA+ s.r.o.

Záhorácka 46/30

901 01, Malacky


POZOR: Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu na dobierku za cenu poštovného pre SR vo výške 3,50 EUR.
Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.
Je nutné dodržať hore uvedené základné podmienky.

V. Uplatnenie reklamácie

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, napíšte nám na e-mailovu adresu info@migaplus.com a počkajte na pokyny ako postupovať. V prípade pokynov s doručením na našu adresu je potrebné, aby ste tovar doručili vrátane originálneho dokladu o kúpe na našu adresu. Doručiť tovar k nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene 1. alebo 2. triedou. Prosím, neposielajte tovar na dobierku! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na poštovné.

Reklamácie posielajte poštou na adresu:

MIGA+ s.r.o.

Záhorácka 46/30

901 01, Malacky

 

- K reklamácii je treba predkladať len tovar vyčistený a zbavený všetkých nečistôt.
- Do zásielky nám prosím priložte list s uvedením dôvodu reklamácie (presná definícia vady, poškodenia a miesto ak sa dá označte).
- Priložte originálny doklad o kúpe.
- V prípade, že reklamáciu uznáme, uveďte aj Vaše číslo účtu, kde peniaze vrátime, prípadne nás upozornite, že máte záujem o ten istý tovar / v prípade, že bude ešte dostupný /. 
- Prosíme nezabudnite udať aj Vaše telefónne číslo, email, aby sme mohli reklamáciu expresne vybaviť a podať Vám o nej informácie. 
- Zákazník je vždy informovaný max. do 5 pracovných dní, od dodania reklamácie / emailom, telefonicky /. 

Pri tovare, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi si vyhradzujeme právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený na www.obchod.migaplus.com. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácii ste povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, v dôsledku bežného opotrebenia veci, využívaním tovaru v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou.


Dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť pri uplatňovaní reklamácie:


Na tovar predaný odo dňa 01. 04. 2004 platí zákonná záručná doba 24 mesiacov.
Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena alebo pri akciovom tovare.
Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci.
Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci predávajúcim. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (§ 623 OZ).
Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe.
Pri reklamáciach už použitého tovaru nemá spotrebiteľ právo na vrátenie už zaplateného poštovného, alebo na preplatenie nákladov spojených s doručením zásielky k predávajucému.
Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.
Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.

VI. Neprevzaté dobierky

V prípade, že si kupujúci objedná tovar z internetového obchodu www.obchod.migaplus.com a neprevezme si zasialku, resp. zásielka sa vráti prevádzkovateľovi internetového obchodu z dôvodu, že kupujúci odmietne prevziať tovar, alebo zasielka nebude doručená z dôvodu uvedenia nesprávnej adresy, zákazníkovi - kupujúcemu vzniká povinnosť uhradiť expedičné náklady vo výške 6 EUR, t.j. poštovné a balné náklady a taktiež poštovné náklady, ktoré vznikajú pri vráteni zasielky na adresu prevadzkovaľova internetového obchdodu www.obchod.migaplus.com, ktoré je predávajúci povinný uhradiť pri vrátení neprevzatej dobierky kuriérskej spoločnosti. Predávajúci osloví kupujúceho prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Stornovanie objednávky môže zákaznik realizovať len do 24 hodín od vytvorenia alebo vyexpedovania objednávky, emailom a tiež telefonicky. Stornovanie zásielky len prostredníctvom telefónu neberieme do úvahy a takého zrušenie objednávky neoprávňuje zákazníka na storno už zadanej objednávky.